Stromořadí

Dne 22. 10. 2022 jsem zasázeli na Kačeří stromořadí směrem od Kačeří ke kapličce v Lachově.

Sázeli jsme 51 vzrostlých stromů. Páteř stromořadí tvoří lípa a ta je doplněna o jabloň, hrušeň a švestku ve vzdálenosti deset metrů od sebe.

A nejlepší na celé akci bylo, že jsme se se sousedy z Lachova domluvili a sešli se k akci „sázení“. Bylo nás asi dvacet a práce nám šla od ruky. Udělali jsme si oheň, upekli buřty, někdo přinesl řízky a někdo koláč a usilovnou práci jsme prokládali kulturními vložkami. Vznikla z toho opravdu skvělá komunitní akce a zůstalo po nás moc hezké dílo. Možná bude stát za úvahu se vždy k výročí zasázení potkat a upéct si na louce buřty a proložit to nějakou kulturou…