Historický Lachov

Na těchto obrázcích Vám chceme představit fotografie Lachova a Kačeří datované pravděpodobně do období před první světovou válkou a mezi válkami. Fotografie jsme získali z archivu starousedlíků a jsou natolik uchvatné a zajímavé, že by byl hřích se s Vámi o ně nepodělit.
Jsou prostě bez komentáře.