EIN KLESL BŽUNDES

Josef Náhlovský a Josef Mladý se svým pořadem nezklamali svého diváka a ten nezklamal je a dorazil v úctyhodném počtu. Rekordní návštěvě okolo 1400-1500 lidí určitě pomohlo pravé letní počasí, které ani náznakem nehrozilo deštěm, louka pod penzionem byla úplně plná a lidé seděli i mimo ohraničený areál. Oba komici pobavili v živém kontaktu publikum esencí typické lidové zábavy a to je aplaudovalo při každé vhodné příležitosti a odměňovalo salvami smíchu. Vznikla vynikající uvolněná atmosféra.
Po vystoupení obou komiků představila Mostecká skupina Genius Loci svůj repertoár a okolo jedenácté zakončil program tradiční ohňostroj.
Musím poděkovat všem, co se zasloužili o hladký průběh celé akce a hlavně sponzorům. Zejména fimě LITMOS s.r.o. z Mostu, našemu dlouholetému podporovateli této akce, děkujeme Hanko a Pepo a Vážíme si Vaší přízně. A pak jednomu kamarádovi, který nechce být jmenován a přispěl nemalou částkou. Bez sponzorů by akce nemohla být realizována, protože dobrovolné vstupné, které tento typ akce vyžaduje, diváci chápou jako symbolické a nestačí pokrýt náklady akce. Děkujeme přátelé sponzoři, díky Vám vítězí pozitivní nálada.